انتصاب مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه به‌عنوان رئیس کمیته اجرایی بزرگداشت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در احکام جداگانه‌ای که از سوی دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر عادل سپهر مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت‌علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه را به سمت عضو و رئیس کمیته اجرایی بزرگداشت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

​با اهدای سلام،

بنا به سوابق اجرایی، توانایی و دانش جنابعالی، بدین‌وسیله به مدت یک سال به‌عنوان رئیس کمیته اجرایی بزرگداشت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد منصوب می‌شوید. امید است تجارب ارزنده جناب‌عالی در کنار بهره‌گیری از خرد نخبگانی و توجه به فرهنگ، تاریخ و تمدن کهنِ زیست‌بوم خراسان، در نمایش هفت دهه عمر پرافتخار دانشگاه فردوسی مشهد مؤثر واقع گردد.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در احکام جداگانه‌ای نیز آقایان دکتر سلمان ساکت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه، دکتر کمال‌الدین ناصری مدیر امور اداری و پشتیبانی و سرپرست اداره ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه، دکتر امیر ملک‌زاده مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه، دکتر مهدی کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه، دکتر حمیدرضا پور رضا رئیس دانشکده مهندسی، دکتر سید هادی ابراهیمی نماینده امور دانش‌آموختگان دانشگاه، دکتر علیرضا آزاد عضو هیئت‌علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دکتر روح اله اسلامی رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی و خانم دکتر اعظم انصاری مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و جوانان را به سمت اعضای کمیته اجرایی بزرگداشت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه