انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت ریاست موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر سید محمد علی رضوی استاد گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی منصوب کرد. متن حکم وزیر علوم در زیر آمده است:

 entesabrazavi

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه