انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر رضا لطفی عضو هیأت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، به مدت سه سال به سمت رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی منصوب شد.

در قسمتی از حکم آمده است: نظر به تمهید و تسهیل شکوفائی و ثمربخشی نخبگان عزیز در استان خراسان رضوی و ایجاد و تقویت همفکری و همکاری میان نخبگان و مسئولان آن استان و با توجه به مراتب علمی, تعهد و کارآمدی که از آن برخوردارید، جنابعالی را به مدت سه سال به عنوان رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی منصوب می نمایم.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه