انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت دبیر و عضو حقوقی در پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

به پیشنهاد دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و بر اساس حکم دکتر سعدان زکائی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر حسین جعفری ثانی عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان دبیر و عضو حقوقی در پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان رضوی منصوب شد.

در قسمتی از حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، تلاش و همکاری سایر اعضای محترم هیأت مذکور و با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود در پیشبرد اهداف نظام آموزش عالی کشور، خصوصاٌ در راستای بهبود و ارتقاء آن موفق و مؤید باشید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه