انتصاب سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر کارگروه پیاده سازی، آمایش و مدیریت تحول آموزش عالی

ارسال شده در تاریخ :

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی، در حکمی، دکتر مسعود میرزائی شهرابی، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان « دبیر کارگروه پیاده­سازی، آمایش و مدیریت تحول آموزش عالی» منصوب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

hokm

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه