انتصاب سرپرست و اعضای شورای سیاستگذاری مرکز خراسان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

براساس احکام صادره توسط دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر سلمان ساکت عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و رئیس گروه موزه ها، آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد به سمت سرپرست مرکز خراسان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.

دکتر کافی همچنین در احکامی جداگانه دکتر حمید احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر حسین معصومی همدانی و دکتر صفر عبدالله اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی مهدوی راد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر صادق واعظ زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهندس سیدمحمد بهشتی عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و عضو پیوسته فرهنگستان هنر، دکتر عبدالنبی ستارزاده عضو آکادمی علوم تاجیکستان، دکتر عبدالغفور آرزو رئیس آرشیو دیپلماتیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و دکتر جعفر یاحقی استاد ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری مرکز خراسان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

یادآور می شود؛ در چهاردهمین نشست هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی که روز شنبه مورخ 23 اسفند 1399 برگزار گردید و با نظر اکید استاندار خراسان رضوی و با همکاری و همراهی کلیه نهادهای ذیربط و سازمان های مردم‌نهاد به منظور مدیریت و راهبری متمرکز مطالعات و پژوهش‌های حوزه‌های مختلف تاریخی، جغرافیایی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز برنامه‌ریزی فعالیت‌های گستردۀ فرهنگی و اجتماعی دربارۀ خراسان کهن و بزرگ، مقرر گردید مرکز خراسان‌شناسی در دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس گردد.

1400023005

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه