انتصاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به سمت رئیس سومین کنگره شهدای دانشجو در استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

با حکم دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر کافی رئیس دانشگاه به سمت رئیس سومین کنگره شهدای دانشجو در استان خراسان رضوی منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر محمد کافی

رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد

سلام علیکم

احتراماً نظر به تبیین و معرفی یاد، خاطره و سیرة شهدای دانشجو به جامعة دانشگاهی، بویژه دانشجویان فرهیخته و متعهد، به موجب این حکم به سمت رئیس سومین کنگره شهدای دانشجو در استان خراسان رضوی منصوب می شوید.

         امید است که با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از سیرة اهل بیت و انفاس طیبة شهدا و با به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود در استان در راه معرفی و تبیین سیرة شهدای دانشجو، این اسوه های مقاومت و ایثار، موفق باشید.

   منصور غلامی        

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه