انتصاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به سمت دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان در سال 1401

ارسال شده در تاریخ :

یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی، دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد را به سمت دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان در سال 1401 منصوب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه