انتصاب دکتر پریسا طاهری به عنوان سردبیر نشریه Physiological and Molecular Plant Pathology

ارسال شده در تاریخ :

دکتر پریسا طاهری، استاد گروه آموزشی گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان سردبیر نشریه علمی پژوهشی Physiological and Molecular Plant Pathology منصوب شد.

این مجله در فهرست مقالات JCR قرار دارد و داراری قدمت بیش از پنجاه سال می باشد که توسط ناشر بین المللی ELSEVIER  به چاپ می رسد.

دستاوردهای علمی مرتبط با جنبه های مختلف بیماری شناسی گیاهی در این نشریه مورد ارزیابی قرار می گیرد و درصورت پذیرش در اختیار محققان و پژوهشگران جهان گذاشته می‌شود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه