انتصاب دکتر مقصود امین خندقی به سمت مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

روز یکشنبه 1 اسفند 1400 دکتر مقصود امین خندقی دانشیار گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد طی حکمی از طرف دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه به سمت مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه منصوب شد متن این حکم به شرح زیر است:
با سلام و احترام،
بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله، موفق باشید.

                                                                                                      احد ضابط
                                                                                                  سرپرست دانشگاه

شایان ذکر است دکتر مقصود امین خندقی پیش از این مسئولیت چهار دوره مدیریت گروه آموزشی علوم تربیتی و دو دوره مدیریت گروه مطالعات برنامه ریزی درسی و آموزش را برعهده داشت است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه