انتصاب دکتر مصطفی میرجلیلی به سمت رئیس گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مصطفی میرجلیلی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه به سمت رئیس گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشگاه (شهاب) منصوب شد. در متن این حکم چنین آمده است:

به استناد بند 10 جزء هـ ماده 4 و بند الف ماده 17 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بر اساس پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه؛ باتوجه به تجربیات و شایستگی‌های جناب‌عالی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به سمت سازمانی «سرپرست گروه شناسائی و هدایت استعداهای برتر دانشگاه» منصوب می‌شوید. استعدادهای برتر سرمایه ملی این کشور می‌باشند که هرگونه تلاش و صرف هزینه برای شناسایی، هدایت و حمایت آموزشی و ایجاد سازوکارهای مناسب در جهت رشد و بالندگی این افراد می‌تواند سرنوشتی درخشان و سازنده و سرشار از امید برای کشور عزیزمان را رقم بزند. انتظار می‌رود با شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان استعدادهای برتر و رصد وضعیت این قشر سرنوشت ساز شرایط بهتر و مناسب‌تری برای این عزیزان فراهم شود.  توفیق جناب‌عالی را از خداوند متعال خواهانم.

محمد کافی رئیس دانشگاه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه