انتصاب دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی به سمت ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی عضو هیأت علمی گروه آموزشی حسابداری را به مدت دو سال به سمت رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی منصوب کرد.

در حکم دکتر کافی آمده است:

جناب آقای دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی

عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی حسابداری

با اهدای سلام،

 

نظر به تجارب و شایستگی‌های جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی منصوب می‌شوید. امید است با بهره مندی از توان بالای آن دانشکده در امور مالی، تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت، شاهد پیوند گسترده تر آن دانشکده با جامعه، حضور پررنگ تر در شوراها و کارگروه های تصمیم گیری و علمی در سطح استان و کشور، تقویت ارتباطات بین الملل و ارتقای جایگاه آن دانشکده در آموزش و پژوهش با بهره گیری از اندیشه نخبگانی، اعضای هیأت علمی، کارشناسان و کارکنان محترم آن دانشکده باشیم. سربلندی، موفقیت و سلامت جناب عالی را از خداوند متعال خواستارم.

               

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه