انتصاب دکتر غلامرضا رئیسیان، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی به عنوان نماینده وزارت در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، در حکمی دکتر غلامرضا رئیسیان، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی را به مدت دو سال به عنوان نماینده وزارت در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

جناب دکتر غلامرضا رئیسیان

با سلام و احترام

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی در آموزش عالی، به استناد ماده 4 آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان و بر اساس پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی به موجب این حکم برای مدت دو سال به سمت نماینده وزارت در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، مساعدت رئیس محترم دانشگاه، هم فکری سایر همکاران و حضور مستمر و موثر در جلسات هیأت نظارت در تقویت مشارکت دانشجویان، ایجاد فضای پرنشاط در دانشگاه و برقراری ارتباط سازنده با تشکل های اسلامی داشگاه موفق باشید.

از جناب عالی انتظار دارد با ارتباط و هماهنگی مستمر با دبیرخانه هیأت مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان زمینه نظارت دقیق بر فعالیت تشکل ها را فراهم آورید.

منصور غلامی

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه