انتصاب دکتر ضابط به عنوان عضو انجمن میراث فرهنگی استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی طی حکمی دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد را به عنوان عضو انجمن میراث فرهنگی استان خراسان رضوی منصوب کرد.

 

 

 

 

 

 

 

p1

p2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه