انتصاب دکتر صال مصلحیان به عضویت کارگروه اعتلای علوم پایه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد صال مصلحیان، استاد گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی با حکم دکتر غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت دوسال به عضویت کارگروه اعتلای علوم پایه در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

این کارگروه برای توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی و در راستای پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور تشکیل شده است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه