انتصاب دکتر سیدحسین سیدموسوی به سمت سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر سیدحسین سیدموسوی دانشیار گروه آموزشی معارف اسلامی را به سمت سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

همکار ارجمند جناب آقای دکتر سیدحسین سیدموسوی

با سلام و احترام

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با اتکا به خداوند متعال و در پرتو الطاف حضرت رضا (ع) و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دانشگاه، در مسیر تحقق اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق باشید.

                                                                                                                                       احد ضابط

                                                                                                                                    سرپرست دانشگاه

 

شایان ذکر است دکتر سیدحسین سیدموسوی دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد است که برخی از سوابق و مسئولیت های ایشان به شرح زیر می باشد:

مسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور کاشمر

معاون مدیرگروه آموزشی معارف اسلامی

مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی

مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

معاون دانشجویی

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه