انتصاب دکتر جعفر شفیعی سردشت به عنوان رابط ویژه حقوق شهروندی در دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی و به پیشنهاد رئیس دانشگاه، به منظور تدوین و اجرای برنامه های کاربردی برای رصد و اجرای دقیق، موثر و کارآمد حقوق شهروندی و در راستای تکالیف مندرج در ساز و کارهای اجرای حقوق شهروندی بالاخص در زمینه آموزش تخصصی حقوق شهروندی و فرهنگ سازی در سطح دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، دکتر جعفر شفیعی سردشت، مدیر حقوقی دانشگاه به سمت رابط ویژه حقوق شهروندی در دانشگاه فردوسی مشهد منصوب گردید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه