انتصاب دکتر جعفری ثانی به سمت دبیر شورای مدیریت آموزش عالی استان

ارسال شده در تاریخ :

براساس حکم دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه، دکتر حسین جعفری ثانی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دبیر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای مدیریت آموزش عالی استان منصوب شد.

در متن حکم دکتر کافی آمده است:

 

جناب آقای دکتر حسین جعفری ثانی

با اهدای سلام،

 

نظر به هم‌پوشانی های وظایف و اهداف شورای مدیریت آموزش عالی استانی با هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی، مدیریت واحد این دو مجموعه، زمینه ساز افزایش همسویی در سیاستگذاری، اجرا و پایش بهتر آموزش عالی خواهد بود. لذا بدین منظور و با توجه به تجارب ارزشمند جناب‌عالی در زمینه ارتقاء کیفیت زیر نظام های آموزش عالی استان، بنا به پیشنهاد و پیگیری همکارارجمند جناب آقای دکتر بهروز مهرام، دبیر پیشین شورا، بدین‌وسیله جناب عالی با حفظ جایگاه و مسئولیت فعلی و نیز حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دوسال به دبیری شورای مدیریت آموزش عالی استان منصوب می گردید. امید است با استعانت از پروردگار بزرگ، در دستیابی به اهداف و همسویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجرای برنامه ها و سیاست های این دبیرخانه، موفق و سربلند باشید. ​

               

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه