انتصاب اولین معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی در حکمی دکتر محسن خلیلی استاد گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را به عنوان اولین معاون این دانشکده نوپا منصوب کرد.

در حکم دکتر کافی آمده است:

جناب آقای دکتر محسن خلیلی

استاد محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی

             بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی جناب آقای دکتر عبدالرضا جوان جعفری، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت معاون این دانشکده منصوب می شوید. همکاری و همگرایی بیشتر بین گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی،  بازنگری و به روزرسانی رشته ها و دروس، روان سازی و پاسخ گویی به مشکلات دانشجویان و پایبندی به اسناد فرادستی به ویژه سند راهبردی دانشگاه و قوانین آموزشی و اجرای دقیق آن از جمله انتظاراتی است که امیدوارم در اولویت برنامه کاری خود قرار دهید.

 

توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم./

محمد کافی

رئیس دانشگاه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه