انتشار مقاله دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد در مجله Advances in colloids and interface sceince

ارسال شده در تاریخ :

مقاله مروری با عنوان " پروتئین های اصلاح شده با فراصوت: فعالیت بین سطحی، ژل شوندگی و کارایی درون پوشانی" توسط رسول مظفرپور دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد و تحت راهنمایی دکتر آرش کوچکی و با همکاری استاد دانشگاه ماساچوست آمریکا( David Julian McClements) در مجله Advances in colloid and interface science به چاپ رسید.

مجله Advances in colloid and interface science  با ضریب تاثیر 15.19 و رتبه Q1 از مجلات معتبر در حوزه علوم و صنایع غذایی محسوب می شود.

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه