انتشار ششمین شماره نشریه سامان آماری با موضوع بررسی وضعیت قراردادهای تقاضا محور در طی سال های 1399-1396

ارسال شده در تاریخ :

گروه نظارت راهبردی و سیستم اطلاعات مدیریت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه در ششمین شماره از نشریه سامان آماری (نشریه داخلی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع) به بررسی وضعیت قراردادهای تقاضا محور در طی سال های 1399-1396 پرداخته است. عملکرد دانشکده ها، پژوهشکده ها و مرکز رشد در انعقاد قراردادهای برون دانشگاهی، سهم سازمان های متقاضی و قراردادهای داخلی در این شماره از نشریه بررسی شده است.

 

مشاهده ششمین شماره نشریه "سامان آماری"

 

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه