انتشار سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

سالنامه آماری دانشگاه فردوسی مشهد حاوی مجموعه‌ای از اطلاعات آماری موجود در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری و مالی، برنامه‌ریزی و توسعه منابع و بین‌الملل دانشگاه می‌باشد که به منظور رفع نیازهای آماری مدیران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان، به صورت سالانه تهیه و منتشر می‌شود. با وجود سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در دانشگاه فردوسی مشهد و در دسترس بودن اطلاعات بروز، سالنامه آماری 1399 با ساختار و طراحی جدید با ارائه مهمترین عناوین اطلاعاتی براساس میزان تقاضای ذینفعان و تأثیر آن در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیران و در مقاطع زمانی معین‌شده در نظام‌نامه آماری ارائه شده است.

سالنامه آماری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد بر روی سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع به آدرس مستقیم زیر قرار گرفته است:

https://pbsm.um.ac.ir/index.php/fa/2021-02-16-06-19-08/2040-1399-2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه