انتخاب مقاله دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مقاله برتر در چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

ارسال شده در تاریخ :

مقاله مهدی احمدنیا دانشجوی مقطع دکتری رشته ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد در چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

در این مقاله که عنوان آن  "استفاده از روش ناحیه اعتماد برای حل معادلات جریان آبرسانی شهری" می باشد دکتر رضا قنبری دانشیار دانشکده علوم ریاضی و دکتر خاطره قربانی مقدم عضو آزمایشگاه بهینه سازی این دانشکده به عنوان نویسندگان همکار نقش داشته اند.

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه