انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سرآمدان علمی کشور

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمدرضا گروسی، استاد گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، به انتخاب فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمره سرآمدان علمی کشور در سال ۱۳۹۹ برگزیده شد. استفاده از گرنت‌های پژوهشی، گرنت‌های آزمایشگاهی، حمایت جهت شرکت در کنگره‌های معتبر بین‌المللی و جذب محقق پسا دکتری از جمله حمایت هایی است که از سرآمدان علمی کشور می شود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه