انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انجمن هنر و ادبیات تطبیقی ایران

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمن هنر و ادبیات تطبیقی ایران که در مجمع عمومی انجمن برگزار شد، دکتر محمدرضا فارسیان، دانشیار گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره این انجمن انتخاب شد.

 

همچنین طی حکمی دیگر از طرف رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دکتر فارسیان به عنوان عضو شورای سیاستگزاری کارگروه پژوهشی ادبیات تطبیقی منصوب گردید.

 

دکتر محمدرضا فارسیان سابقه سه دوره برگزاری همایش بین المللی ادبیات تطبیقی با دانشگاه سوربن و نیز دانشگاه استراسبورگ فرانسه را در کارنامه خود دارد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه