انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس انجمن ریاضی ایران

ارسال شده در تاریخ :

در اولین جلسه شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران (دوره مهر ۱۴۰۰- شهریور ۱۴۰۳)، دکتر محمد صال مصلحیان عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی به عنوان رئیس انجمن ریاضی انتخاب شد. این انجمن قدیمی ترین انجمن علمی ایران است که نیم قرن پیش تأسیس گردیده است و یکی از تأثیرگذارترین انجمن های علمی کشور بوده است. دکتر مصلحیان تاکنون سه دوره عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی بوده است و در دوره های مختلف مسئولیت سردبیری بولتن انجمن، سردبیری خبرنامه انجمن، و نیز عضویت در هیأت تحریریه نشریه فرهنگ و اندیشه ریاضی را به عهده داشته است.

مشاهده خبر انجمن ریاضی ایران

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه