انتخاب شرکت فناور مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان طرح برگزیده در اولین رویداد تامین مالی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

اولین رویداد تامین مالی مشهد در روزهای ۹ و ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ در محل کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید. شرکت دانش بنیان شکوفا ژن برنا که در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد مستقر می باشد‍‍، با ایده محوری ارائه خدمات آزمایشگاهی اتوماتیک توسط ربات هیدرولودر با قابلیت ستآپ با تمام کیت های استخراج ماده ژنومیک در اولین رویداد تامین مالی مشهد به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد.

دبیرخانه این رویداد پس از بررسی مشخصات ثبتی شرکت هایی که درخواست حضور داشتند ۴۰ طرح را برای داوری تخصصی انتخاب نمودند. نتیجه داوری این مرحله انتخاب ۱۰ طرح و دعوت ۹ شرکت برای ارائه حضوری بود. در پایان جلسه روز اول از بین ۱۰ طرح که توسط ۹ شرکت سرمایه پذیر در حضور داوران و سرمایه گذاران ارائه داشتند، تنها ۴ طرح انتخاب گردیدند.

اسحق پارسا مدیرعامل شرکت دانش بنیان شکوفا ژن برنا به ارائه ایده محوری، طرح تجاری و چشم انداز اقتصادی شرکت پرداخت که در بین ۴ طرح برگزیده توسط داوران و سرمایه گذاران قرار گرفت. همچنین طرح این شرکت پس از ارائه اقتصادی و برنامه تجاری خود بر روی سکوی تامین مالی، در ارائه عمومی روز دوم توسط انتخاب مردمی نیز در جمع طرح های منتخب دارای ایده ارزش سرمایه گذاری قرار داشت.

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه