انتخاب رساله دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رتبه نخست جایزه دکتر علی اکبر سیاسی

ارسال شده در تاریخ :

رساله دکتر هادی صمدیه دانش آموخته دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد تحت عنوان "پویایی های احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه در بافتی انگیزشی: یک مطالعه ترکیبی" به عنوان رساله برتر حوزه روان شناسی در سال های 1398 و 1399 و رتبه نخست جایزه دکتر علی اکبر سیاسی انتخاب شد.

  این جایزه از طرف بنیاد دکتر علی اکبرسیاسی در هشتمین کنگره روان شناسی ایران در 28 آبان ماه 1400 در دانشگاه صنعتی شریف به ایشان اهدا شد.

photo_2021-11-22_08-33-02

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه