انتخاب دکتر سیدامیر امین یزدی به عنوان استاد نمونه کشوری

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر سید امیر امین یزدی، استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد نمونه کشوری برگزیده شد و به پاس تلاش های خود در عرصه علم اندوزی و علم آموزی پیام تبریک مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه