امکان ثبت الکترونیکی درخواست های دورکاری اعضای غیر هیأت علمی

ارسال شده در تاریخ :

در راستای اجرای شیوه نامه دورکاری اعضای غیر هیأت علمی، سیستم الکترونیکی ثبت درخواست دورکاری فعال شده است همکاران متقاضی بایستی در پایان ساعت کاری، هر روز  با مراجعه به پرتال پویا منو اداری -مالی، زیرمنوی حضوروغیاب فردی نسبت به ثبت درخواست، اعلام ساعت دورکاری و گزارش فعالیت های محوله اقدام نمایند.

درخواست های صادره پس از طی کردن فرایند مربوطه در نهایت در مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه بررسی و در سیستم حضور و غیاب اعمال می شود.

99012301

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه