امضاء تفاهم نامه میان دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت مجتمع فولاد خراسان

ارسال شده در تاریخ :

روز یکشنبه 1 خرداد 1401 دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دکتر غلامرضا ابراهیمی عضو هیات علمی و مدیرگروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه در شرکت مجتمع فولاد خراسان حضور یافته و طی بازدیدی از این مجتمع، تفاهم نامه ای را به امضا رساندند.
در این تفاهم نامه بر بهره مندی طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توان فکری، تجربی، پژوهشی، آموزشی و غیره تاکید گردیده است. همچنین بر اساس این تفاهم نامه دانشگاه در انجام پروژه های تحقیقاتی، مطالعاتی، مشاوره ای و اجرایی شرکت مجتمع فولاد خراسان مشارکت خواهد داشت.

 

 

 

p1

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه