امضاء تفاهم نامه میان دانشگاه فردوسی مشهد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

روز پنجشبه 1 دی ماه 1401 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور استاندار و سایر مدیران استانی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار گردید . در این نشست که دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز حضور داشت تفاهم نامه ای میان دانشگاه فردوسی مشهد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به امضا رسید.

موضوع  این تفاهم نامه همکاری های مشترک، تبادل اطلاعات، تجربیات، توانمندی های علمی، فنی و کارشناسی با هدف ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای و اجرای پروژه های مشترک است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه