افتخار آفرینی اساتید و نشریات علمی دانشگاه به عنوان برگزیدگان پژوهش و فناوری 1399

ارسال شده در تاریخ :

اسامی پژوهشگران و فناوران برتر، حامیان برگزیده پژوهش و فناوری، نشریات برگزیده علمی و برگزیدگان همکاری جامعه با صنعت کشور توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد.

دکتر سهراب عفتی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی، به عنوان پژوهشگر برگزیده، دکتر احد ضابط عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برگزیده در همکاری جامعه با صنعت و همچنین نشریه

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology

دکتر حسام دهقانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی موفق به کسب عناوین برتر در فهرست اعلامی وزارت عتف شدند.

آخرین اخبار