افتخار آفرینی اساتید و نشریات علمی دانشگاه به عنوان برگزیدگان پژوهش و فناوری 1399

ارسال شده در تاریخ :

اسامی پژوهشگران و فناوران برتر، حامیان برگزیده پژوهش و فناوری، نشریات برگزیده علمی و برگزیدگان همکاری جامعه با صنعت کشور توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد.

دکتر سهراب عفتی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی، به عنوان پژوهشگر برگزیده، دکتر احد ضابط عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برگزیده در همکاری جامعه با صنعت و همچنین نشریه

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology

دکتر حسام دهقانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی موفق به کسب عناوین برتر در فهرست اعلامی وزارت عتف شدند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه