اعتبارات جدید شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور در سال 1400

ارسال شده در تاریخ :

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای گسترش پژوهش های آزمایشگاهی، حمایت از دانشجویان، اساتید و محققان و به منظور تسهیل در دستیابی به تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی کل کشور، اقدام به ارائه طرح های ویژه ای به شرح زیر نموده است.

-  100 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 50 درصد، ویژه اعضای هیات علمی سراسر کشور

-  40 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 50 درصد،  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری

-  5  میلیون ریال اعتبار با تخفیف 20 درصد، ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام و بهره مندی از این اعتبارات، به سایت باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به نشانی my.labsnet.ir مراجعه نمایند.

 

لینک اصلی خبر : سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی www.labsnet.ir

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه