اطلاعیه نحوه حضور کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ 21 تیرماه 1399

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس اعلام معاونت اداری و مالی دانشگاه و به استناد بخشنامه شماره 99778 مورخ 7 تیرماه 1399 معاونت ریاست جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور از روز شنبه مورخ 21 تیرماه 1399 ساعت کار روزانه اعضای محترم غیرهیأت علمی دانشگاه از ساعت 7:30  تا 14:30 می باشد.

ضمنا یادآور می شود طبق مصوبه ستاد ملی کرونا و شورای سلامت دانشگاه استفاده از ماسک در تمام اماکن دانشگاه الزامی می باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه