اطلاعیه مهم نحوه حضور کارکنان دانشگاه از روز شنبه 22 آذر ماه 1399

ارسال شده در تاریخ :

به استناد بخشنامه شماره 374899 مورخ 1399/08/27 سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور»، به استحضار می رساند از روز شنبه مورخ  1399/09/22 کلیه امور و فعالیت‌های دانشگاه با توجه به وضعیت نارنجی شهر مشهد مطابق بند 4 بخشنامه مذکور انجام می شود. لذا لازم است مدیران  محترم به نحوی برنامه ریزی نمایند که 50 درصد کارکنان برای ارائه خدمات، حضور فیزیکی داشته و سایر کارکنان انجام وظایف و امور محوله را بصورت دورکاری و مجازی انجام نمایند.

یادآور می شود:

 

    فعالیت های آموزشی کما فی السابق به صورت مجازی و به طور کامل در جریان خواهد بود.

    اولویت دورکاری با کارکنانی است که مطابق بخشنامه شماره ۹۹۷۷۸ مورخ ۱۳۹۹/0۳/۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جزء گروه های خاص می باشند، لذا مدیران محترم پس از شناسایی و در اولویت قرار دادن افراد دارای شرایط خاص، به جهت کاهش تردد و تجمع، برای سایرکارکنان نیز به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا افراد به صورت چرخشی و نوبت بندی در محل کار حاضر شوند.

    از روز شنبه مورخ  1399/09/22 کارکنانی که با تایید مدیران دورکار می باشند بایستی نسبت به ثبت و ارائه گزارش دورکاری در سامانه حضور و غیاب (بصورت روزانه) اقدام نمایند.

    تشکیل جلسات برای انجام امور ضروری دانشگاه به صورت مجازی و در صورت نیاز به تشکیل جلسه حضوری طبق بند 8 بخشنامه با رعایت محدودیت های ذکر شده انجام پذیرد.

 

شایان ذکر است در مواردی که حضور افراد در دانشگاه مجاز شمرده شده است اشخاص ملزم به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی می باشند.

بدیهی است در صورت تغییر وضعیت هشدار از نظر میزان فراگیری بیماری کووید ۱۹ نحوه حضور دانشگاهیان در بخشنامه‌های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه