دستورالعمل دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص فعالیت بخش های مختلف دانشگاه از روز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

ارسال شده در تاریخ :

1400012001

نظر به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، با توجه به نامه شماره 38/22/1694 به تاریخ 1400/01/19 ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان و با عنایت به قرار گرفتن شهر مشهد در وضعیت قرمز از تاریخ 21 فروردین ماه ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی فعالیت های دانشگاه فردوسی مشهد با رعایت ملاحظات به شرح ذیل به اطلاع می رسد:

 

1- کلیه فعالیت های آموزشی همچون گذشته به صورت مجازی (غیرحضوری) تداوم خواهد داشت و در خصوص آموزش های عملی و غیربالینی در دانشکده دامپزشکی و دانشکده های مشابه، هر گونه آموزش عملی صرفا به صورت مجازی خواهد بود.

 

2- اقدامات ضروری پشتیبانی باید به گونه ای مدیریت شود که هیچ گونه خللی در انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد نشود.

 

3 - فعالیت اداری کارکنان محترم به صورت دورکاری خواهد بود و صرفاً فعالیت کارکنان محترم حراست، حفاظت فیزیکی، حفاظت تاسیسات، سامانه های الکترونیکی، پروژه های عمرانی و بخش هایی از امور دانشجویی و سراهای دانشجویی با تشخیص معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی، به صورت حضور فیزیکی می باشد.

همچنین حضور فیزیکی کارکنان واحدهای مستقر در سازمان مرکزی حداکثر یک سوم تعداد نیروهای واحد مربوطه خواهد بود

 

4- کارکنانی که فعالیت ایشان بصورت دورکاری است، می بایست حضور و گزارش فعالیت شان را به صورت روزانه در سامانه حضور و غیاب ثبت نمایند.

 

5 – برگزاری کلیه مراسم، نشست ها و اجتماعات تا اطلاع ثانونی ممنوع و صرفا بایستی به صورت غیر حضوری  و با بهره گیری از سامانه های مجازی صورت گیرد.

 

6- در خصوص افراد و کارکنان محترمی که ملزم به حضور فیزیکی در دانشگاه می باشند، رعایت کامل پروتکل های بهداشتی الزامی است.

 

در صورت هرگونه تغییر یا ابلاغ بخشنامه ها و راهبردهای جدید از سوی مراجع ذیربط،  اصلاحات لازم در دستورالعمل ها اعمال و ابلاغ خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه