اطلاعیه معاونت اداری و مالی در خصوص نحوه حضور کارکنان دانشگاه با توجه به وضعیت نارنجی شهر مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به استحضار می‌رساند با عنایت به قرار گرفتن شهرستان مشهد در وضعیت نارنجی از لحاظ شیوع بیماری کرونا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ و با توجه به بخشنامه شماره 374899 مورخ 1399/08/27 سازمان اداری و استخدامی کشور، محدودیت حضور کارکنان به شرح ذیل پیش بینی شده است .

  • کاهش حضور کارکنان به میزان یک دوم.
  • لغو مأموریت های اداری غیرضرور.
  • برگزاری جلسات با رعایت الزامات در فضای سربسته (حداکثر 20 نفر)

مقتضی است مدیران و سرپرستان محترم جهت استفاده همکاران از دورکاری با توجه به شیوه نامه مربوطه (فایل پیوست)، وضعیت شهر، نوع کاری و اولویت افراد به گونه ای برنامه ریزی نمایند که در انجام امور آموزشی، پژوهش و فناوری و فرهنگی دانشگاه وقفه و خدشه ای ایجاد نگردد.

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه دورکاری کارکنان دانشگاه ها

1400021901

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه