اطلاعیه مرحله‌بندی حضوری شدن کلاس‌های آموزشی دانشجویان کارشناسی

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1401/1/20 مشتمل بر رعایت موارد ضروری به منظور از سرگیری حضوری شدن کلاس‌های آموزشی در مقطع کارشناسی جدول مرحله بندی حضوری شدن کلاس های آموزشی دانشجویان کارشناسی روزانه غیربومی در فایل زیر اعلام می گردد.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه