اطلاعیه شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1402-1401 دوره‌های نوبت دوم و مجازی مؤسسات عضو هیئت امنا

ارسال شده در تاریخ :

shahriye

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد جدول شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1402-1401 دوره‌های نوبت دوم و مجازی مؤسسات عضو هیئت امنا را منتشر کرد. 

دریافت جدول شهریه سال 1402-1401

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه