اطلاعیه شرایط و نحوه درخواست خوابگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

ارسال شده در تاریخ :

  Et

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری  PhD که درس پایان نامه و رساله دارند می رساند جهت درخواست خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 می توانند از تاریخ 1400/6/28 با مراجعه به پورتال دانشجویی / منوی امور دانشجویی / امور خوابگاه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

 نکات قابل توجه :

  1. با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و به روزر شدن انتخاب واحد دانشجویان در سیستم سدف و سامانه اسکان، کلیه دانشجویان اعم از ساکنین فعلی و غیرساکنین که به مرحله پایان نامه و یا رساله رسیده اند و واجد شرایط ضوابط پژوهشی / آموزشی مطابق با انتخاب واحد نیمسال اول هستند، باید نسبت به ثبت درخواست از طریق پورتال دانشجویی اقدام نمایند. بدیهی است درخواست های قبلی که در شهریورماه در سامانه ثبت شده است، لغو و بلااثر می باشد.
  2. با توجه به اینکه درخواست خوابگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ترتیب باید توسط استاد راهنما (در پورتال پویا) ، مدیر گروه (در سیستم سدف /  سامانه آموزشی) و معاون پژوهشی و یا آموزشی دانشکده( در سیستم سدف / سامانه آموزشی) تایید شود، لذا از دانشجویان محترم تقاضا می شود تا تکمیل کامل فرآیند و تایید نهایی این اداره، از مراجعه حضوری به مشهد خودداری فرمایند.
  3. بدیهی است تاییدیه ی اداره رفاه دانشجویان منوط به تسویه حساب وپرداخت اجاره بهاء نیمسال قبل می باشد.
  4. دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسی که دروس عملی آزمایشگاهی و یا پروژه دارند، نیاز به ثبت درخواست از طریق پورتال دانشجویی ندارند و لیست اسامی ایشان می بایست از طرف آموزش دانشکده مربوطه بانضمام بازه شروع و پایان حضور دانشجو از طریق اتوماسیون به مدیریت رفاه و سلامت ارسال شود.
  5. دانشجویان پسر تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) که تاکنون خوابگاه نداشته اند، می بایست از خوابگاه فجر2 ( فاز3 و 4 ) اتاق انتخاب نمایند .
  6. دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) که تاکنون خوابگاه نداشته اند، می بایست از خوابگاه پردیس2 ( فاز2 و 3 ) اتاق انتخاب نمایند .
  7. دانشجویان نوبت دوم تحصیلات تکمیلی واجدشرایط متقاضی اسکان در خوابگاه پردیس هشت، نیاز به ثبت درخواست از طریق پورتال دانشجویی ندارند و می بایست درخواست ایشان توسط دانشکده مربوطه از طریق اتوماسیون اداری پس از تایید استاد راهنما، مدیر گروه، معاون پژوهشی و یا معاون آموزشی به مدیریت رفاه و سلامت ارسال شود.

تاریخ شروع اسکان در نیمسال اول 1400/7/3 می باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه