اطلاعیه ساعت کار دانشگاه در تابستان

ارسال شده در تاریخ :

نظر به ابلاغ 59790 مورخ 1401/02/24 هیأت محترم وزیران مبنی برکاهش مصرف برق در ساعات اداری به وزارت­ خانه ها و دستگاه­ های اجرایی که وزارت عتف جزء آن نمی باشد و مصوبه شماره 59952 مورخ 1401/03/18، در مورد کاهش ساعت کار و ضرورت جبران آن در سایر ایام هفته و نیز تبصره 2 ماده 28 آیین­ نامه استخدامی اعضای غیرهیأت­ علمی و با توجه به ایام برگزاری امتحانات پایان نیم ­سال تحصیلی و ضرورت حضور همکاران به منظور بازسازی و آماده سازی بخش های مختلف دانشگاه پس از قریب به 3 سال توقف فعالیت­ های ناشی از تعطیلات مربوط به پاندومی کووید 19 و برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی 1402-1401 مقرر شد:

  1. از تاریخ شنبه 18 تیرماه لغایت پنج­شنبه 3 شهریور ماه سال 1401 ساعت کار دانشگاه از ساعت 7:00  الی 13:30 خواهد بود.
  2. با توجه به تبصره 1 ماده 55 آیین­ نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی روزهای ذیل که حد واسط تعطیلات رسمی کشور می باشد، تعطیل اعلام می شود:
  • شنبه 18 تیرماه 1401
  • شنبه و یکشنبه 25 و 26 تیرماه 1401
  • شنبه 15 مرداد 1401

بدیهی است همکاران محترم می توانند قبل یا بعد از ایام مذکور با موافقت مدیر مربوطه از مرخصی استحقاقی استفاده نموده و بدین ­وسیله فرصت مناسبی برای انجام امور شخصی داشته باشند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه