اطلاعیه در خصوص واکسیناسیون همکاران دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

 

با توجه به شیوع گسترده بیماری و از آنجا که عمده همکاران محترم هیأت علمی دانشگاه در هفته گذشته واکسینه شدند، مقرر شد فردا در روز شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۰ برای همکاران هیأت علمی باقیمانده از ساعت ۹ الی ۱۱ واکسیناسیون انجام شود و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ همان روز برای همکاران محترم غیر هیأت علمی متولد ۱۳۵۰ و ماقبل واکسیناسیون صورت گیرد و این فرآیند در روزهای آتی تا واکسیناسیون کامل همکاران ادامه یابد.

همراه داشتن کارت پرسنلی دانشگاه فردوسی مشهد و کارت ملی الزامی است.

 

با آرزوی سلامتی برای خانواده دانشگاه
دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه