اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد درخصوص برگزاری کلاسهای دانشگاه تا پایان سال 98

ارسال شده در تاریخ :

پیرو مصوبه شورای دانشگاه فردوسی مشهد کلاس های دانشگاه تا پایان سال 1398 به صورت مجازی برگزار می شود و لذا کلاس های حضوری برگزار نخواهد شد. در صورتی که به هر دلیل برگزاری کلاس مجازی در زمان خود امکان پذیر نباشد، کلاس های جبرانی (حداقل به میزان دو هفته) در روزهای کاری و ایام تعطیل تا پایان نیمسال تحصیلی جاری برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است، نظارت بر برگزاری کلاس های جبرانی طبق روال به عهده دانشکده ها می باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه