اطلاعیه خوابگاه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

ارسال شده در تاریخ :

 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا (PHD) که در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری انتخاب واحد کرده اند و در بازه زمانی 12 تا 16 فروردین ماه سال 1401 از طریق سامانه اسکان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب اتاق نموده اند، می رساند بر اساس تمهیدات انجام شده، می توانند از تاریخ 20 فروردین 1401 جهت تحویل اتاق با به همراه داشتن اصل کارت دانشجویی به سرپرستی خوابگاه مربوطه مراجعه نمایند

مدیریت رفاه و سلامت دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه