اطلاعیه تمدید درخواست تسهیلات پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع می رساند بنیاد ملی نخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، در سال تحصیلی 1402-1401، اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان برتر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اعطا می کند.

متن اطلاعیه

شیوه نام توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه