اطلاعیه تعطیلی کلاس ها در روز دوشنبه

ارسال شده در تاریخ :

باسمه تعالی

نظر به مصوبه مورخ 29 آبان 1401 شورای آموزشی دانشگاه و با توجه به همزمانی بازی فوتبال ایران و انگلیس در روز دوشنبه 30 آبان 1401 کلاس های ساعت 14(2عصر) و پس از آن تعطیل خواهد بود. کلاس جبرانی با هماهنگی استادان محترم برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه