اطلاعیه تشکیل پرونده دانشجویان نو ورود تحصیلات تکمیلی در سامانه صندوق رفاه

ارسال شده در تاریخ :

 قابل توجه دانشجویان نو ورود تحصیلات تکمیلی

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به مناسبت پذیرش در این مقطع، به آگاهی می رساند دانشجویان روزانه متقاضی خوابگاه بایستی از طریق ثبت نام در سامانه دانشجویی صندوق رفاه به نشانی https://bp.swf.ir, و منوی ثبت نام دانشجوی جدید، نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

قابل ذکر است دانشجویانی که در مقاطع قبلی از خدمات صندوق رفاه شامل وام و یا سراهای دانشجویی استفاده کرده و پرونده داشته اند، بایستی پس از اطمینان از تعیین تکلیف پرونده مقطع قبلی از طریق گزینه ایجاد مقطع جدید نسبت به ثبت اطلاعات این مقطع خود اقدام نمایند.

فایل آموزشی نحوه تشکیل پرونده یا ایجاد مقطع جدید از طریق لینک http://refahsalamat.um.ac.ir/index.php/fa/menu-help/sm-help-guide-to-file-formation-new-section-request-in-the-welfare-fund-system قابل دستیابی است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه