اطلاعیه برگزاری مراسم گرامیداشت روز کارمند

ارسال شده در تاریخ :

1

"روز کارمند بر یاوران علمی دانشگاه گرامی باد"

همکار گرانقدر در مراسم گرامیداشت روز کارمند در روز سه شنبه مورخ 1401/06/08 ساعت 9:30 صبح در تالار دکتر محمد رحیمی زاده (دانشکده علوم) منتظر همراهی گرمتان هستیم.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه