اطلاعیه آیین نامه اجرایی نشر کتاب در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

ketab

به منظور ایفای رسالت دانشگاهی در توسعه دانش و نشر آثار علمی در قالب کتاب؛ این آیین نامه با تصویب کمیسیون سیاست گذاری نشر کتاب به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری درمورد سیاست های نشر کتاب در دانشگاه فردوسی مشهد تدوین شده است.

برای مشاهده آیین نامه کلیلک کنید

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه